Копіювати пост або сторінку в WordPress

Копіювати (Дублювати) пост або сторінку в WordPress за 3 хв.

Скопировать (Дублировать) пост или страницу в WordPress за 3 мин

Думаю, практично кожен розробник сайтів стикався із завданням, при якому потрібно скопіювати (дублювати) пост або сторінку WordPress.

Пропоную вам просте рішення без плагінів з додаванням 1 функції файл function.php. Цей файл знаходиться в папці з вашим шаблоном (wp-content/themes/НАЗВА/functions.php. Подивитися, який шаблон у вас використовується (активний), можна в адмін-панелі, перейшовши шляхом “Зовнішній вигляд” -> “Теми” .

[php]
/*
* Function creates post duplicate as a draft and redirects then to the edit post screen
*/
function rd_duplicate_post_as_draft(){
global $wpdb;
if (! ( isset( $_GET[‘post’]) || isset( $_POST[‘post’]) || ( isset($_REQUEST[‘action’]) && ‘rd_duplicate_post_as_draft’ == $_REQUEST[‘action’] ) ) ) {
wp_die(‘No post to duplicate has been supplied!’);
}

/*
* Nonce verification
*/
if ( !isset( $_GET[‘duplicate_nonce’] ) || !wp_verify_nonce( $_GET[‘duplicate_nonce’], basename( __FILE__ ) ) )
return;

/*
* get the original post id
*/
$post_id = (isset($_GET[‘post’]) ? absint( $_GET[‘post’] ) : absint( $_POST[‘post’] ) );
/*
* and all the original post data then
*/
$post = get_post( $post_id );

/*
* if you don’t want current user to be the new post author,
* then change next couple of lines to this: $new_post_author = $post->post_author;
*/
$current_user = wp_get_current_user();
$new_post_author = $current_user->ID;

/*
* if post data exists, create the post duplicate
*/
if (isset( $post ) && $post != null) {

/*
* new post data array
*/
$args = array(
‘comment_status’ => $post->comment_status,
‘ping_status’ => $post->ping_status,
‘post_author’ => $new_post_author,
‘post_content’ => $post->post_content,
‘post_excerpt’ => $post->post_excerpt,
‘post_name’ => $post->post_name,
‘post_parent’ => $post->post_parent,
‘post_password’ => $post->post_password,
‘post_status’ => ‘draft’,
‘post_title’ => $post->post_title,
‘post_type’ => $post->post_type,
‘to_ping’ => $post->to_ping,
‘menu_order’ => $post->menu_order
);

/*
* insert the post by wp_insert_post() function
*/
$new_post_id = wp_insert_post( $args );

/*
* get all current post terms ad set them to the new post draft
*/
$taxonomies = get_object_taxonomies($post->post_type); // returns array of taxonomy names for post type, ex array("category", "post_tag");
foreach ($taxonomies as $taxonomy) {
$post_terms = wp_get_object_terms($post_id, $taxonomy, array(‘fields’ => ‘slugs’));
wp_set_object_terms($new_post_id, $post_terms, $taxonomy, false);
}

/*
* duplicate all post meta just in two SQL queries
*/
$post_meta_infos = $wpdb->get_results("SELECT meta_key, meta_value FROM $wpdb->postmeta WHERE post_id=$post_id");
if (count($post_meta_infos)!=0) {
$sql_query = "INSERT INTO $wpdb->postmeta (post_id, meta_key, meta_value) ";
foreach ($post_meta_infos as $meta_info) {
$meta_key = $meta_info->meta_key;
if( $meta_key == ‘_wp_old_slug’ ) continue;
$meta_value = addslashes($meta_info->meta_value);
$sql_query_sel[]= "SELECT $new_post_id, ‘$meta_key’, ‘$meta_value’";
}
$sql_query.= implode(" UNION ALL ", $sql_query_sel);
$wpdb->query($sql_query);
}

/*
* finally, redirect to the edit post screen for the new draft
*/
wp_redirect( admin_url( ‘post.php?action=edit&post=’ . $new_post_id ) );
exit;
} else {
wp_die(‘Post creation failed, could not find original post: ‘ . $post_id);
}
}
add_action( ‘admin_action_rd_duplicate_post_as_draft’, ‘rd_duplicate_post_as_draft’ );

/*
* Add the duplicate link to action list for post_row_actions
*/
function rd_duplicate_post_link( $actions, $post ) {
if (current_user_can(‘edit_posts’)) {
$actions[‘duplicate’] = ‘<a href=&quot;’ . wp_nonce_url(‘admin.php?action=rd_duplicate_post_as_draft&post=’ . $post->ID, basename(__FILE__), ‘duplicate_nonce’ ) . ‘&quot; title=&quot;Duplicate this item&quot; rel=&quot;permalink&quot;>Duplicate</a>’;
}
return $actions;
}

add_filter( ‘post_row_actions’, ‘rd_duplicate_post_link’, 10, 2 );
[/php]

Після вставки цього коду напроти ваших постів в адмінці з’явиться кнопка duplicate.

duplicate post/page wordpress

Якщо кнопка з’явилася лише у постах (записах), але не з’явилася навпроти сторінок, потрібно замінити фільтр:

[php]add_filter( ‘post_row_actions’, ‘rd_duplicate_post_link’, 10, 2 );[/php]

на:

[php]add_filter(‘page_row_actions’, ‘rd_duplicate_post_link’, 10, 2);[/php]